Bihulebetændelse er en infektionstilstand i hestens bihuler. Hesten har ofte kun få symptomer. Det tydeligste symptom på bihulebetændelse er snot, der kun forekommer i det ene næsebor – og ofte kan være tyk, gult og ildelugtende. Bihulebetændelse har ofte en sammenhæng med tandproblemer og derfor er det relevant at få mundhulen undersøgt ekstra grundigt, hvis du har mistanke om bihulebetændelse hos din hest.

Anatomi

Hesten har fem parrede bihuler – altså fem i hver side af hovedet. De ligger inde i kraniet i området fra øjnene og frem mod mulen umiddelbart over de bagerste kindtænder i overmunden. Bihulerne er luftfyldte hulrum, der har til formål at gøre kraniet lettere, og desuden mener man, at de har en funktion i forhold til at varme luften op, inden den kommer ned i lungerne. Hos unge heste, hvor tændernes reservekrone (=roden) er meget lang, ligger denne faktisk inde i bihulerne og tandens rod og bihulen er kun adskildt af en ganske tynd knoglevæg.

Årsager

Bihulebetændelse inddeles efter årsagen til sygdommen i to forskellige typer. Du vil formentlig ikke ud fra din hests symptomerne kunne se forskel. Vi taler om primær bihulebetændelse, hvis den er startet i bihulen  og sekundær (tandinduceret) bihulebetændelse, hvis problemet er startet et andet sted, typisk som en rodbetændelse i en tand, der så har spredt sig til den overliggende bihule.

Primær bihulebetændelse

Primær bihulebetændelse betyder, at det er en infektion forårsaget af bakterier direkte i bihulen. Denne type er ikke så hyppigt forekommende som den sekundære og, det kan være svært at give en konkret årsag til, at din hest har fået en primær bihulebetændelse.

Behandling

Primær bihulebetændelse kan som oftest behandles med antibiotika i 1-3 uger. I denne periode er det vigtigt, at hesten fodres fra jorden, så betændelse/snot lettere kan løbe ud af bihulerne via næsen.

I sjældne tilfælde, hvor bihulebetændelsen ikke kan behandles medicinsk, er det muligt at lave en såkaldt trepanation af hesten, hvilket betyder, at man laver et hul udefra og ind i bihulen hvorigennem det er muligt at få skyllet rent og behandle lokalt i selve den inficerede bihule.

Sekundær (tandinduceret) bihulebetændelse

I den videnskabelige litteratur angives, at 25-60% af bihulebetændelser hos heste skyldes en infektion i en tandrod. I praksis kan tallet synes højere, måske fordi nogle af de primære bihulebetændelser fejlagtigt behandles som “forkølelse” eller “snot” og går over igen uden at være blevet korrekt diagnosticeret. De fleste sekundære bihulebetændelser forsvinder derimod ikke af sig selv, men først når det primære problem, der har forårsaget dem, forsvinder. Det er som udgangspunkt hestens 4 bagerste kindtænder i overmunden, som har forbindelse til bihulen og derfor disse tænder, der skal være særligt fokus på under udredning af en sekundær bihulebetændelse.

Undersøgelse

Mistanken om, at det er en tand, som er årsagen til bihulebetændelse, be- eller afkræftes via en meget grundig undersøgelse af hestens mundhule. Først skal hesten beroliges, så den står stille, og en grundig mundhuleundersøgelse kan laves. Undersøgelsen laves uden sammenligning bedst med et mundhulekamera, hvilket giver detaljerede billeder af tænderne. Her kigges der specielt på, om nogle af tænderne har frakturercaries eller åbne pulpaer. Herefter tages røntgenbilleder af bihulerne og tændernes rødder. Disse billeder er svære at tage, så de bliver gode nok og endnu sværere at bedømme. Det er derfor vigtigt, at det er en dyrlæge med erfaring på området, som gør dette. I mange tilfælde vil det også være en god ide at lave en endoskopi (kameraundersøgelse) af de øverste luftveje (næse og svælg, evt luftposerne) for at vurdere, hvor snottet kommer fra.

Er det en tandinfektion, som er årsagen, vil det oftest kunne ses på røntgen. I enkelte tilfælde kan røntgenbillederne være inkonklusive og da kan det være nødvendigt at lave en CT-skanning eller schintigrafi. I disse tilfælde henviser vi hesten for yderligere diagnostik og kan så foretage behandlingen, når resultatet foreligger. Sådanne situationer drøftes naturligvis altid grundigt med ejeren før der gøres noget.

Behandling

Ved infektion i en tandrod er den eneste effektive behandling som regel at trække tanden ud. Typisk vil bihulebetændelsen let lade sig behandle når først den primære årsag i form af den inficerde tand er væk. I enkelte tilfælde kan det dog være nødvendigt at supplere behandlingen med trepanation og udskyldning af bihulerne som beskrevet under behandlingen af primær bihulebetændelse herover. Selve tandudtrækningen foretages, mens hesten er stående men bedøvet/beroliget som du kender det fra en tandraspning. Der bliver selvfølgelig også lagt en lokalbedøvelse. Tandudtrækningen tager typisk 1-2 timer.

Tandudtrækning er meget mindre traumatisk for hesten på stående hest end i fuld narkose – og der er langt mindre risiko for hesten både i forbindelse med selve bedøvelsen, men også med operationen, som udføres med langt mindre traume, når hesten står op. Hvis du bliver anbefalet, at din hest skal have trukket en tand ud i fuld narkose skal du derfor være meget forsigtig. Du kan her på siden læse mere om tandudtrækning på heste og du er naturligvis altid velkommen til at ringe til Hestetandklinikken og få en snak om mulighederne for din hest.

Vi har et godt samarbejde med andre dyrlæger og modtager gerne henvisninger af vanskelige patienter.