Lige som et ben kan brække kan en tand også. Det ses fra tid til anden hos heste og kan volde stor smerte, som kan have konsekvenser både for hestens velfærd, når den skal æde og ridning. Alligevel sker det ofte, at ejeren ikke har observeret symptomer hos hesten, når der opdages en fraktur i forbindelse med en rutineundersøgelse af hestens mund. Dette skyldes formentlig ikke, at hesten ikke har ondt, men det faktum at hesten som det byttedyr, den er, instinktivt viser meget svage tegn på kroniske smerter.

Der findes flere forskellige typer tandfrakturer. Herunder beskrives et par af de hyppigst forekommende

Slab-fraktur

Dette er en af de mest almindelige former for fraktur, som ses hos heste. Lateral slab fraktur betyder, at en lille del af udvendige side af en tand er knækket af. I sjælnere tilfælde kan det også være den indvendige del af tanden, der knækker af. Når tanden frakturer på denne måde, vil den største del af tanden typisk sidde tilbage på sin plads og i mange tilfælde være upåvirket, tanden kan dog også skades af frakturen, hvis denne sker, så der er kontakt til nerven inde i tanden. Det afbrækkede/frasprængte stykke tand falder dog ofte ikke helt af af sig selv. Det vil typisk blive siddende i en del af tandkødet og være løst, hvilket er enormt generende for hesten.

Symptomer på slabfraktur

Symptomer på en knækket tand med slabfraktur kommer ofte hurtigt. Det skyldes, at det afknækkede stykke tand ikke falder helt af, og når der således sidder et stykke løs tand fast i tandkødet, generer det hesten. Mange heste vil savle og spise forsigtigt, langsomt eller besværet, måske tabe foder ud af munden eller flytte det meget rundt i munden. Nogen gange falder det løse stykke selv af efter en rum tid og så ophører symptomerne ofte, hvis den resterende del af tanden ikke er skadet af frakturen. Stykket kan være vinklet ud imod kinden, hvor det over tid, hvis det sidder godt fast kan lave store sår i slimhinden. Dette kan gøre hesten meget irriteret både i ridning og når den æder.

Hvis det afbrækkede stykke ikke stritter ud i kinden vil der som regel være et mellemrum mellem dette stykke og resten af tanden. I dette mellemrum kan foder sætte sig fast. Foder der sidder fast i tænderne begynder hurtigt at lugte meget dårligt. Derfor kan du måske registrere, at hesten lugter dårligt ud af munden.

Behandling

Det afbrækkede stykke skal hurtigst muligt fjernes, så det ikke længere generer hesten. På de fleste heste vil dette kunne gøres mens, at hesten er bedøvet, som fx til en almindelig tandrasp. Stykket kan fjernes med en lang tang, som er specielt beregnet til det. Hvis hesten har meget ondt eller pladsen i munden er trang, kan det være nødvendigt at lokalbedøve området. Dette vil gøre, at hesten ikke kan mærke tandstykket og accepterer behandlingen uproblematisk. Når det løse stykke er fjernet, er det vigtigt, at resten af tanden bliver undersøgt grundigt for erkende om den er skadet af frakturen eller ej. Dette kræver et eftersyn med spejl eller mundhulekamera og en fin probe, der kan undersøge tanden. I nogle tilfælde vil det også være nødvendigt at tage røntgen af tanden, for at se om roden er påvirket af frakturen.

På sigt

Langt de fleste heste får ikke problemer efter at tandfragmentet er fjernet. Nogle heste oplever, at tænderne ved siden af den knækkede nu rager længere ud i kinden og føles mere skarpe. I nogle tilfælde kan de skabe sår i slimhinden. Nogle heste kan være voldsomt generede af dette særligt i ridningen og kan derfor have brug for hyppigere tandrasp end normalt.

Hvis frakturen går gennem tandens nerve, vil der være risiko for, at der går infektion i tanden. Dette skyldes adgang til tandens blodkar og nerver for bakterier fra mundhulen. En sådan infektion kan være meget smertefuld, men kan også være rigtig svær at opdage. Der behøver ikke komme rideproblemer, problemer med at æde eller at holde huld på hesten. I nogle tilfælde vil disse symptomer ses, men andre gange vil det være tegn på tandens tyggeflade, der opdages ved rutineundersøgelse af hesten, der afslører, at tanden har problemer. Hvis der er tale om en tand i undermunden, kan der i mere fremskredne tilfælde kan der komme snot ud af næsen i den side hvor tanden er brækket eller der vil komme en hævelse i området, hvor der evt. kommer betændelse ud. I undermunden kan der kommer en hævelse rundt om tanden og fortykkelse af underkæbegrenen.

Saggitalfraktur

En anden meget hyppigt forekommende type fraktur i hestens tænder er saggitalfrakturer, hvor tanden flækker gennem midtplanet i retningen forfra og bagud. Denne type fraktur sker typisk langsommere end slapfrakturen og skyldes som regel en svækkelse af tanden indefra, ofte som følge af infundibulær caries. Af denne årsag vil sympomerne ofte være sværere for ejeren at opfange, fordi de udvikles mere gradvist.

Symptomer

Meget ofte findes saggitalfrakturer ved rutineundersøgelse af hestens mund uden at ejeren har registreret symptomer fra hesten. Hvis der ses symptomer, vil de minde meget om de tidlige beskrevne ved slab fraktur, men de opstår ofte mere gradvist, hvilket gør det svært at se. Det tager lang tid fra tanden begynder at få caries til den rent faktisk flækker. Når tanden er flækket kan foder sidde fast i det forholdsvis store hul i tanden og dette foder vil begynde at lugte, så hesten får dårlig ånde. Infektionen med bakterier kan blive til en rodinfektion, som selvfølgelig er smertefuld for hesten.
Ved en fulminant rodinfektion, kan der komme snot ud af næseboret i den side, hvor tanden er flækket. Dette skyldes, at roden går op i hestens bihulesystem. Hesten kan også få problemer i ridningen, som kan vise sig på mange forskellige måder.
Begyndende caries vil oftest findes ved rutinemæssige tandraspninger og det er så vigtigt, at vi fremover holder øje med denne tand. Nogle gange findes det også, at tanden er flækket uden ejeren har observeret noget, men tilstanden er stadig smertefuld for hesten.

Behandling

Er tanden flækket er der ikke anden behandling end at få den trukket ud. Dette gøres mens hesten står op, men den er selvfølgelig beroliget og lokalbedøvet. Hullet, hvor tanden har siddet, heler som regel hurtigt op og hesten er smertefri. Hesten vil efterfølgende få smertestillende 4-5 dage, men det er sjældent nødvendigt med antibiotika.
Hvis caries opdages i et tidligt stadie, vil hullet nogle gange kunne renses meget grundigt og efterfølgende fyldes med et materiale, som bliver siddende i tanden. Dette skal forebygge, at caries spredes i tanden og dermed forhåbentlig ikke skal trækkes ud på et senere tidspunkt.

Bagerst i munden ses en tand i hver side, som sidder længere ind mod tungen. Den er flækket pga caries og skal trækkes ud.

Tand der har caries er blevet trukket ud.

Ved hjælp af spejlet kigger man op på en tand i overmunden, som er helt udhulet pga caries.