Der kan være flere grunde til, at en hest mangler en tand. Den kan være blevet trukket ud som følge af en tandbyldfraktur eller lignende. Den kan være faldet ud af sig selv – hvis hesten enten er gammel eller tanden har været beskadiget længe. Eller den kan, mere sjældent, være misdannet, slet ikke dannet fra naturens hånd eller eventuelt placeret forkert i munden.

Er det et problem for hesten, at mangle en tand?

Overordnet må vi sige, at heste har bedst af at have alle deres tænder i munden. Derfor gør vi altid, hvad vi kan for at bevare hestens tænder og, vi trækker kun tænder ud, når det er bedst for hesten, og vi ikke har andre muligheder. Det er dog vores klare opfattelse, at heste har det langt bedre uden en eller flere tænder end med tænder, der gør ondt. I sidste ende handler det om hestens samlede velfærd, og der er ikke meget velfærd i at gå med kroniske tandsmerter.

Hvad sker der, hvis hesten mangler en tand?

Som du kan læse her på siden, bryder hestens tænder langsomt frem i munden gennem hele hestens liv, mens de slides mod hinanden i tilsvarende hastighed. Hvis der mangler en tand i munden vil denne tands ”makker” ikke have noget at blive slidt imod og dermed vil den blive længere og længere inde i munden. Tænderne bryder frem med en hastighed på 2-4 mm årligt og dermed vil tanden blive 2-4 mm længere hvert år i forhold til de øvrige tænder. Hvis man ikke gør noget, vil der efter nogle år opstå en meget forvokset tand, som passer i hullet fra den manglende tand og som låser hestens kæbefunktion når den tygger, så den kommer til at tygge dårligt.

Kan man gøre ved den forvoksede tand?

Den forvoksede tand kan slibes ned til normal højde. Hvis den er meget forvokset kan det være nødvendigt, at gøre det over flere omgange med nogle måneders mellemrum for ikke at ødelægge tanden. Det er en fordel at bruge en elektrisk rasper til formålet, men det er afgørende, at tanden køles ned undervejs i korrektionen, så nerven inde i tanden ikke beskadiges. Vandkøling er klart at foretrække til dette formål. Hvis man ved, at hesten har mistet en tand, så bør man sørge for at få den modstående tand slebet 1-2 gange årligt resten af hestens liv.

Kan man gøre noget for at hjælpe hesten?

Over tid vil hestens tænder forsøge at rykke sig sammen og lukke det hul, hvor den manglende tand har været. Hvor hurtigt dette går, og om det kommer til at lykkes komplet afhænger af, hvor gammel hesten er. Jo yngre hest, jo hurtigere går det. At tænderne kan rykke sammen afhænger også af, at den modstående tand raspes jævnligt, for hvis den vokser ned i hullet, hvor tanden mangler, kan tænderne ikke rykke sammen og hullet vil blive holdt åbent. Hvis det lykkes, at hestens tænder rykker sammen og lukker hullet, er det en fordel for hesten, da den så vil have en ubrudt arkade at tygge med og det vil give en bedre tyggefunktion. Det vil dog ikke ændre på, at arkaden (tandrækken), hvor tanden mangler, er kortere end den modstående arkade og dermed vil der blive punkter forrest og bagerst i denne, som ikke bliver slidt og hesten vil få kroge og/eller ramper her, der så skal raspes væk.

Kan hesten æde som den plejer, når den mangler tænder?

Hvis hesten kun mangler en enkelt tand og der bliver foretaget den nødvendige rasp af de øvrige tænder, så den fortsat kan tygge frit og uhindret, er det som regel ikke noget, der har betydning for hestens tyggefunktion og man vil som udgangspunkt opleve, at den spiser helt normalt og har uændret foderudnyttelse.
Hvis hesten mangler flere tænder, kan det i nogle tilfælde være nødvendigt at tage hensyn til dette i fodringen.

Hvor mange tænder kan hesten klare at undvære?

Det afhænger helt af, hvilke tænder vi fjerner og hvordan de resterende er placeret i forhold til hinanden.
Som udgangspunkt klarer hestene sig helt fint, selv om de mangler samtlige fortænder, hvilket kan være resultatet af lidelsen EOTRH. De lærer ret hurtigt at nippe græs af med læber og gummer, og de bruger alligevel ikke fortænderne til at æde hø eller krybbefoder.
Kindtænderne er vigtigere for hesten. Det er kindtænderne, der forarbejder foderet og tygger det til den rigtige partikelstørrelse, før det synkes. Præcis hvor mange kindtænder, en hest kan undvære kommer an på, hvordan de manglende tænder er placeret i forhold til hinanden. Det påvirker tyggefunktionen mindre, hvis hesten fx mangler den første kindtand både for oven og for neden i venstre side end hvis den mangler de to forreste for oven i venstre side. I det første tilfælde vil der være 5 par tænder tilbage i venstre side, som mødes korrekt med en anden tand. I andet tilfælde vil der kun være 4 par tænder, der mødes korrekt, selv om der i begge tilfælde mangler to tænder.

Skal hesten have noget særligt foder, når den mangler tænder?

Som udgangspunkt skal der ikke tages særlige hensyn i fodringen, hvis hesten blot mangler en enkelt tand.
Hvis hesten mangler så mange tænder, at dens tyggefunktion er betydeligt nedsat, kan det blive nødvendigt at tage særlige hensyn i fodringen. Heste med nedsat tyggefunktion har især svært ved at tygge deres grovfoder rigtigt. Det betyder, at de æder langsommere og måske ikke får findelt foderet nok. Den samlede mængde, de kan nå at indtage i løbet af et døgn bliver mindre. Derfor kan de få problemer, dels med at holde huld, de taber sig måske og bliver utrivelige, men de kan også få fordøjelsesproblemer som følge af, at de indtager for få fibre, herunder diarre eller kolik.
For at få hestene til at æde flere fibre kan man supplere med forskellige produkter. Vi anbefaler at man helt eller delvist erstatter noget af hestens almindelige grovfoder med forarbejdede fiberprodukter med en kort strålængde. Det kan være græs, kunsttørret hø, hø-cubs af forskellig art, prealpin, wiesencobs og lignende samt grøn-, fiber- eller roepiller. Mange af disse produkter kan eller skal opblødes, hvilket også gør det lettere for hesten at tygge og fordøje. I princippet kan man fodre en tandløs hest til en fornuftigt fungerende tarm og et godt huld ved at erstatte alt grovfoder med disse forarbejdede grovfoderprodukter. Der kan dog også være andre etiske overvejelser end blot tarmfunktionen i tilfælde, hvor alle hestens tænder er så dårlige.