OM OS

Jesper Rosenmeier startede Hestetandklinikken 1. Juli 2016. Hans store passion er hestens tænder og ønsket om at forbedre såvel den almindelige tandrasp som de eksisterende behandlingsmuligheder.

Anders Christiansen startede i klinikken 1. oktober 2017, og de to ejer nu Hestetandklinikken sammen med Nicolaj Bach.

Samtidig startede også sygeplejerske Dorthe Thrane.

1. april 2018 startede Mette Lindstrøm Jensen hos Hestetandklinikken

1. april 2019 startede Sofie Høffer også hos Hestetandklinikken og

1. December 2019 startede dyrlæge Nicolaj Bach hos Hestetandklinikken.
Nicolaj holder primært til på Fyn.

1. januar 2020 startede veterinærsygeplejerske Louise Frederiksen hos hestetandklinikken.

1. juli 2020 startede dyrlæge Helene Sahlertz hos Hestetandklinikken – i første omgang som barselsvikar for Sofie, men hun blev fastansat efterfølgende.

Vi er således nu seks dyrlæger og to sygeplejersker, der tilsammen udgør Hestetandklinikkens velfungerende team.

Vi er alle seks uddannede, erfarne dyrlæger og har gennem mange år videreuddannet os grundigt inden for hestens tænder, tandlidelser og mundhuleproblemer. Kompetencelisten er lang og dækker både almindelig tandraspning, tandudtrækning og mere avancerede behandlinger som boringer, fyldninger og avanceret kirurgi i bl.a. hestens bihulesystem

Mange års arbejde i hestepraksis med fokus på tænder og tandarbejde har lært os, at viden, faglig nysgerrighed, godt udstyr og fornuftige arbejdsbetingelser er nødvendigt for at kunne udføre et godt stykke arbejde i hestens mundhule. Derfor bliver alle vores patienter bedøvet, før vi undersøger deres mund. Ikke fordi de skal stå stille på deres ben, men fordi vi har brug for arbejdsro i hestens mund for at kunne udføre en ordentlig undersøgelse af hele mundhulen – også de aller bagerste tænder, der sidder næsten en halv meter fra mulen.

Hos Hestetandklinikken er passion, nærvær, faglighed og fleksibilitet altid drivkrafterne bag vores arbejde. Målet er hver eneste gang at lave den optimale undersøgelse og behandling, det være sig tandrasp eller anden nødvendig behandling.

Når din hest bliver tilset af en dyrlæge fra Hestetandklinikken, får du en hestetandlæge, der kan mere end at raspe tænder. Fordi vi også udfører mere avancerede procedurer; kirurgi, tandudtrækninger, fyldninger osv har vi stor viden omkring de forskellige muligheder og procedurer og vi kan rådgive dig som ejer til at vælge det, der i hvert enkelt tilfælde er bedst for din hest. Skulle du være uheldig at få brug for det, kan den samme person følge din hest fra problemet i munden opdages til det er løst og hesten er smertefri igen.

Forskellen på en dyrlægeuddannet hestetandlæge, og en tandplejer:

Der er stor forskel på, hvad en dyrlægeuddannet hestetandlæge og en tandplejer må udføre i hestens mund. For at gøre det overskueligt, har vi lavet nedenstående skema. Vær opmærksom på, at hestetandlæge/hestetandplejer ikke er en beskyttet titel og at den derfor kan dække over mange uddannelsesniveauer.

Lovmæssige forskelle på dyrlægeuddannet tandlæge og hestetandplejer

Hvad må man/profession

Dyrlægeuddannet hestetandlæge 

 Hestetandplejer

Raspe tænder

Bedøve hesten

Trække ulvetænder ud

Trække alm tænder ud

Lave kirurgi

Tage røntgen

Udskrive medicin