Tandkapper er rester af mælketænderne, når de skiftes til blivende tænder. Man kan  sammenligne dem med små børns rokketænder. De findes på de tænder som bliver skiftet fra mælketand til blivende tand, dvs alle fortænderne og på de tre forreste kindtænder i over- og undermund. Når den blivende tand kommer frem presser den mælketanden ud, ligesom på mennesker. Oftest vil tandkappen falde ud af sig selv, men nogle gange bliver den siddende i spænd mellem de øvrige tænder og kan genere hesten. Hvis der sætter sig foder fast under den løse tandkappen, kan det medføre, at hesten lugter dårligt ud af munden. Tandkappen kan genere når hesten spiser og hesten kan derfor spise unormalt. I enkelte tilfælde kan der høres en “klonk” lyd fra tandkappen, når hesten spiser.
Den løse tandkappe kan forholdsvis nemt fjernes, når hesten er bedøvet i forbindelse med mundhuleundersøgelse og tandraspning. Det er vigtigt at tandkappen ikke fjernes for tidligt, idet det kan beskadige den blivende tand.

Hesten skifter sine fortænder (set fra midten og til siden) når den er omkring 2.5, 3.5 og 4.5 år gammel. De forreste tre kindtænder skiftes omkring 2.5, 3 og 4 års alderen. Afhængig af hestens alder tjekker man derfor for tandkapper på de forskellige tænder.
Før Hestetandklinikken fjerner tandkapper, undersøges det altid grundigt, om den blivende tand er klar til at blive blottet.
På billedet til højre ses en tandkappe, som er lige ved at falde af. Billedet er taget ved en rutinetandrasp og tandkappen har ikke givet problemer.

Løs tandkappe på kindtand, som er fanget lige før den falder af.

Forskellige tandkapper fra kindtænder.

Den røde pil viser en mælketand som ikke er blevet skiftet og der er derfor mellemrum mellem de blivende mælketænder (grønne pile). Mælketanden skal fjernes af dyrlægen.