Det får du / Udstyr

Udstyr

Hos Hestetandklinikken er hver enkelt tandrasp vigtig og derfor prioriterer vi altid at have det bedste, topmoderne udstyr til rådighed. Vi har fokus på en grundig undersøgelse af hver eneste hestemund, fordi vi er af den overbevisning, at den grundige undersøgelse, der afdækker alle tænkelige problemer i hestens mundhule, er vejen til en god behandling.

Når du bestiller tandbehandling til din hest hos Hestetandklinikken kan du forvente en professionel undersøgelse af din hest. Vi har markedets bedste, trinløse mundspærre til at holde munden åben på den bedøvede hest. Vi medbringer ligeledes hængegrime eller hovedstøtte, som sørger for at placere hestens hoved, så den står præcis som vi har brug for. Du skal altså ikke selv stå og bære hestens hoved, mens vi arbejder.

Lys er en forudsætning for at undersøge hestens mund ordentligt. Uden lys i form af mundhulelampe eller pandelampe og et spejl, der hjælper dyrlægen til at se skjulte flader på tænderne, er det umuligt at se de små forandringer i mundhulen, der kan have betydning for hestens velbefindende, tyggeevne og give problemer i ridningen. Hos hestetandklinikken råder vi desuden over mundhulekameraer, der medbringes ved alle udkørende besøg. Dette forbedrer vores undersøgelse og giver dig mulighed for at følge med og se hestens tænder på skærmen.

Vi har valgt at bruge elektriske, vandkølede tandraspere, der gør os istand til at raspe tandspidser og korrigere fejlstillinger på tænderne på en skånskom måde, hvor tænderne ikke overophedes under raspningen, hvilket kan beskadige nerverne i tænderne.

Vi har naturligvis røntgen til rådighed, men medbringer det ikke til stadardundersøgelser. Røntgen er en helt essentiel del af den videre undersøgelse, hvis vi finder tegn på skader i de dybereliggende dele af tænderne, når vi undersøger hestens mundhule. Ligeledes er røntgen en vigtig del af vores diagnostiske værktøjer, når det skal afgøres, hvorvidt der er behov for at trække tænder ud. På klinikken har vi ligeledes en specialbygget enhed til udboring af karieslæsioner, så vi kan fylde tænderne, præcis som du kender det fra din egen tandlæge.

Det moderne udstyr bidrager til, at hver enkelt undersøgelse og tandraspning kan udføres optimalt. Udstyret er dog aldrig bedre end den, der bruger det. Derfor har vi massiv efteruddannelse og mange kurser og internationale konferencer bag os. Vi holder os løbende opdateret omkring de nyeste forskningsresultater og teknikker omkring korrekt raspning, optimal anvendelse af udstyret, problemer og sygdomme samt behandlingsmuligheder for både hestens tænder og det omkringliggende væv.

Somme tider bliver vi spurgt, om det er nødvendigt med alt det udstyr. Før i tiden kunne tandraspning jo klares uden bedøvelse med en enkelt manuel håndrasp? Der er sket rigtig meget med forskningen og vores viden omkring hestens tænder inden for de sidste 15-20 år. Som vi ser det, så skylder vi hestene, at bruge denne viden på bedst mulige vis og følge med tiden, således at vi hele tiden tilbyder hestene de nyeste metoder og det bedste udstyr. Hvis du oplever en tandbehandling, der ikke er fulgt med tiden, kunne det jo skyldes, at den, der udfører arbejdet, ikke har så stor interesse for tandarbejdet. Som minmum skal du forlange, at der bliver anvendt bedøvelse og mundspærre samt lys og spejl, når din hest undersøges i munden. Kun med disse forudsætninger, kan du forvente, at arbejdet er udført godt nok.

Hestetandklinikken | Ejlstrupvej 140, 4100 Ringsted  | Tlf.: 31530078 | jr@hestetandklinikken.dk