De fleste har hørt om ulvetænder. Ulvetænder er små “ekstra” tænder, som får skyld for rigtig meget. Men hvad er en ulvetand egentlig?

Anatomi, funktion og position af ulvetænder

Ulvetanden er et levn fra fortiden. Det er ikke alle heste, som får ulvetænder, men hvis de får dem så bryder de frem i 5-12 måneders alderen og kan variere meget i størrelse og udseende. Det gælder både  kronen og roden.
Ulvetænder forekommer lige hyppigt hos hingste og hopper og sidder umiddelbart foran den første kindtand. De kan også sidde lidt længere fremme i munden, op til et par centimeter foran den forreste kindtand. Hesten kan have ulvetand i en eller begge sider. Typisk sidder de i overmunden, sjældent kan de også findes i undermunden. Enkelte ulvetænder kan være skjulte, det vi også kalder blinde. Det betyder, at de ikke er brudt frem, men ligger skjult under tandkødet. De skjulte ulvetænder vil ofte sidde op til et par centimeter foran den forreste store kindtand i overmunden og ligge mere vandret og pege lidt ud til siden eller fremad.

Betydning af ulvetænder hos hesten

Ulvetænder indgår ikke i tyggefunktionen, da de ikke rammer nogen andre tænder i munden. For heste, der ikke rides (med bid) er ulvetænder derfor typisk ikke et problem.

Ulvetænder behøver ikke være generende i forhold til biddet og ridning. Det kommer an på, hvor ulvetanden sidder, hvor stor den er og hvordan biddet ligger. Mange ulvetænder sidder lidt løst, og hvis de er så store, at de har kontakt med biddet kan det give problemer, når hesten rides og biddet rammer den løse tand. På nogle heste oplever rytteren desuden en forskel på volterne, hvis hesten har ulvetand i den ene side og ikke i den anden, formentlig fordi hesten opfatter tøjlesignalerne forskelligt.

Ulvetænder, der endnu ikke er brudt frem, generer ofte hesten fordi de kommer i kontakt med biddet som følge af deres placering. Herved bliver tandkødet, som dækker over den ikke-frembrudte ulvetand nemt ømt og klemt mellem tanden og biddet.

I tilfælde, hvor ulvetanden vurderes at genere hestne kan den trækkes ud. Det er lille operation, der uden problemer kan foretages på staldgangen i forbindelse med at hesten i øvrigt får raspet tænder.

På billedet til højre ses et sjældent tilfælde med en ulvetand i undermunden. Hesten har været generet af tanden hvilket ses på det meget røde tandkød omkring ulvetanden. Travhesten, som havde denne tand, vandt sit første løb efter at tanden blev trukket ud.

Hvad skal der gøres

Det anbefales ikke at raspe/slibe ulvetanden. Ulvetandens opbygning er anderledes end de øvrige tænder og typisk vil rasp af tanden være med til at løsne den og gøre den øm.

For at trække en ulvetand ud skal hesten være bedøvet (stående, som til tandrasp) og der skal lægges lokalbedøvelse omkring ulvetanden inden den fjernes. Er ulvetanden skjult, kan det i nogle tilfælde være en fordel at tage røntgen først, så dyrlægen ved præcist, hvor og hvordan tanden sidder. Mange skjulte ulvetænder vil dog uden problemer kunne fjernes uden røntgenbilleder.

Idet der arbejdes under tandkødsniveau er det kun dyrlæger, som må trække ulvetænder ud. Når ulvetanden er fjernet efterlades hullet typisk åbent og heler så ganske hurtigt fra bunden. Der syes kun meget sjældent, både fordi der ikke er nok slimhinde at sy i og fordi det mindsker risikoen for infektion at undlade at sy, da et indgreb i munden ikke er sterilt. Generelt er risikoen for infektion ved udtrækning af ulvetænder meget lille og derfor gives der kun yderst sjældent antibiotika bagefter. Om hesten skal have smertestillende efterfølgende afhænger af situationen. I de fleste tilfælde er det ikke nødvendigt.

En almindelig placeret ulvetand lidt foran den første store kindtand i overmunden.

Sjælden ulvetand i undermunden, som har generet hesten rigtig meget og derfor ses hævet og rødt tandkød omkring.

Lidt forskellig variation af ulvetænder i størrelse og form.

To af de største ulvetænder jeg har trukket ud. Når tanden er så stor, er det vigtigt at få hele roden med som på disse to.